Αρχή Διακρίσεις & Κριτικές
Διακρίσεις – Κριτικές 2011
2012
2011
2010
2009
2008
2007
  1. 90 / 100 για το «Μαύρο εις τον Κύβο», εσοδείας 2007, από το Αμερικάνικο περιοδικό Wines & Spirits Magazine
  2. 88 / 100 για το «White Symmetry Moschofilero», εσοδείας 2010, από το Αμερικάνικο περιοδικό Wines & Spirits Magazine
  3. 86 / 100 βαθμολογία για τους «Αμπελώνες Ζαχαριά Νεμέα», εσοδείας 2008, από τον Γερμανικό Οδηγό Wein Plus (http://www.wein-plus.com)
  4. 83+ / 100 βαθμολογία για το «Μαύρο εις τον Κύβο», εσοδείας 2007, από τον Γερμανικό Οδηγό Wein Plus (http://www.wein-plus.com)
  5. Σύσταση για τον «Ερυθρό Ζαχαριά», εσοδείας 2009 από τον International Wine Challenge
  6. Σύσταση για τους «Αμπελώνες Ζαχαριά Νεμέα», εσοδείας 2009 από τον International Wine Challenge
  7. Χάλκινο μετάλιο για το «Μαύρο εις τον Κύβο», εσοδείας 2008, από το Decanter World Wine Awards
  8. Χάλκινο μετάλιο για το «Μαύρο εις τον Κύβο», εσοδείας 2008 από το International Wine Challenge
  9. Σύσταση για το «Αμπέλου Φως Λευκό», εσοδείας 2010, από το International Wine Challenge
  10. Χάλκινο μετάλιο για το «Αμπέλου Φως Ερυθρό», εσοδείας 2010 από το International Wine Challenge
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε άτομα κάτω των 18 ετών.