Αρχή Εταιρεία Ποιότητα
Ποιότητα
Η ποιότητα αποτελεί αξία για τους «Αμπελώνες Ζαχαριά», πλήρως ενσωματωμένη σε όλες τις διαδικασίες, με τελικό στόχο την ικανοποίηση του καταναλωτή από όλα τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιδίωξη της εταιρείας αποτελεί όλα τα προϊόντα που παράγει να είναι ποιοτικά και ασφαλή και να ικανοποιούν τον πελάτη. Μόνο με την απόλυτη αφοσίωσή σε αυτόν τον στόχο, είναι εφικτή η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η εταιρία εφαρμόζει τα ακόλουθα:
  1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από την TϋV Rheinland (αρ. Πιστοποιητικού: 01 100 063636), για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με γνώμονα πάντα τις απαιτήσεις των πελατών.
  2. Σύστημα HACCP με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005, πιστοποιημένο από την TϋV Rheinland (αρ. Πιστοποιητικού: 01 154 000238), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή προϊόντων ασφαλών για την υγεία των καταναλωτών.
  3. Σύστημα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης AGRO 2.1 και 2.2, πιστοποιημένο από την EQA Hellas, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στο περιβάλλον, αλλά και στον άνθρωπο, με την παραγωγή σταφυλιών, χωρίς ίχνος υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και άλλων επιβλαβών ουσιών.
  4. Σύστημα παραγωγής οίνου από σταφύλια βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 834/2007 και τον Αμερικανικό USDA/NOP, πιστοποιημένο από την ΔΗΩ (GR-BIO-01).


Με όλες τις παραπάνω πιστοποιήσεις, οι Αμπελώνες Ζαχαριά είναι σε θέση πλέον να εγγυώνται την διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το αμπέλι έως το ποτήρι του καταναλωτή.
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε άτομα κάτω των 18 ετών.