Αρχή Εταιρεία Έρευνα & Ανάπτυξη
Έρευνα και ανάπτυξη
Η έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες της εταιρείας, με διπλό στόχο:
  1. να εξασφαλίσει την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων που έχουν ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και παράγονται με διαδικασίες που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο,
  2. και να προάγει την επιστήμη και την τεχνολογία, παρέχοντας σημαντική προστιθέμενη αξία, όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για περιοχή της Νεμέας, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική οινοπαραγωγή.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία συμπεριλαμβάνει ήδη 3 διδάκτορες στο προσωπικό της, με πολλές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Στις τρέχουσες δραστηριότητες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνονται:
  1. Η δημιουργία, σε συνεργασία με την εταιρεία CGSoft, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης παραγωγής οινοποιείου, σε συνδυασμό με το εμπορικό πακέτο “Thesis.net”.
  2. Η ανάλυση πολυφαινολικών συστατικών και η κινητική εκχύλισής τους κατά την οινοποίηση σταφυλιών ποικιλίας Αγιωργίτικο, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (έχουν προκύψει ήδη 2 σχετικές δημοσιεύσεις).
  3. Η γενετική ταυτοποίηση και η κλωνική επιλογή της τοπικής ποικιλίας «Σκλάβα», σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον καθηγητή κ. Μ. Σταυρακάκη.
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε άτομα κάτω των 18 ετών.